Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia

Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia

Tuhan Yang Mahakuasa, Kristus akhir zaman, yang telah menampakkan diri untuk melakukan pekerjaan-Nya, mengungkapkan seluruh kebenaran yang menyucikan dan menyelamatkan manusia, dan semua itu tercakup dalam Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia. Ini telah menggenapi apa yang tertulis dalam Alkitab: "Pada awalnya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan Firman itu adalah Tuhan" (Yohanes 1:1). Mengenai Firman Menampakkan Diri dalam Rupa Manusia, inilah pertama kalinya sejak penciptaan dunia, Tuhan berbicara kepada seluruh umat manusia. Perkataan-perkataan ini membentuk teks pertama yang diungkapkan oleh Tuhan di antara manusia, di mana Dia menyingkapkan manusia, membimbing mereka, menghakimi mereka, dan berbicara dari hati ke hati kepada mereka, dan semua itu juga merupakan perkataan-perkataan pertama, di mana Tuhan mengizinkan manusia mengetahui jejak langkah-Nya, tempat di mana Dia berdiam, watak Tuhan, apa yang dimiliki Tuhan dan siapa Tuhan, pikiran Tuhan dan kepedulian-Nya terhadap umat manusia. Bisa dikatakan bahwa ini adalah perkataan-perkataan pertama yang telah Tuhan ucapkan kepada umat manusia dari surga tingkat ketiga sejak penciptaan, dan pertama kalinya Tuhan telah menggunakan identitas yang melekat pada diri-Nya untuk menampakkan diri dan mengungkapkan suara hati-Nya kepada manusia dengan banyak kata.

Daftar Isi

Kata Pengantar

Bagian Satu

Perkataan Kristus Pada Mulanya

—Firman yang Dikatakan Roh kepada Jemaat-Jemaat

(11 Februari 1991 sampai 20 November 1991)

Pendahuluan

Unduh