Belum ada di sini. Tambahkan sekarang!

Lagu Rohani Kristen 2020 - Rahmat Tuhan Terhadap Umat Manusia Tak Pernah Berhenti

Lagu-lagu Pujian Gereja 1209  2020-03-30

Lagu Rohani Kristen 2020 - Rahmat Tuhan Terhadap Umat Manusia Tak Pernah Berhenti

"Rahmat Sang Pencipta"

bukanlah ungkapan atau janji kosong,

tapi punya prinsip dan tujuan,

b'nar, nyata, tanpa samaran.

Rahmat-Nya atas manusia tanpa akhir.

Perbincangan Tuhan dengan Yunus ialah

pernyataan-Nya tentang k'napa

dan bagaimana

Dia tunjukkan rahmat,

toleransi dan

p'rasaan-Nya yang seb'narnya

k'pada manusia.

Walaupun Dia sering murka,

rahmat-Nya tak pernah berhenti,

Dia pimpin dan p'lihara

manusia dengan rahmat,

generasi ke generasi, zaman ke zaman.

Kasih-Nya bagi manusia

tak pernah berubah!

Kasih-Nya bagi manusia

tak pernah berubah!

Percakapan Yahweh

tunjukkan pikiran-Nya tentang manusia,

ungkapan hati dan

bukti dari rahmat-Nya yang limpah,

dicurahkan ke gen'rasi

tua dan yang muda,

s'perti yang t'lah berlangsung

dari zaman ke zaman.

Walaupun Dia sering murka,

rahmat-Nya tak pernah berhenti,

Dia pimpin dan p'lihara

manusia dengan rahmat,

generasi ke generasi, zaman ke zaman.

Kasih-Nya bagi manusia

tak pernah berubah!

Walaupun Dia sering murka,

rahmat-Nya tak pernah berhenti,

Dia pimpin dan p'lihara

manusia dengan rahmat,

generasi ke generasi, zaman ke zaman.

Kasih-Nya bagi manusia

tak pernah berubah!

Kasih-Nya bagi manusia

tak pernah berubah!

dari "Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru"