Belum ada di sini. Tambahkan sekarang!

Lagu Rohani Kristen 2020 - Segala Misteri Telah Terungkap

Lagu-lagu Pujian Gereja 0  2020-07-08

Lagu Rohani Kristen 2020 - Segala Misteri Telah Terungkap

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tak perlu mencari,

kar'na pribadi-Mu nyata,

Kau-lah misteri yang terungkap,

Kau-lah Tuhan yang hidup,

jumpai kami;

lihat pribadi-Mu ialah

lihat s'mua misteri dunia roh.

Tiada yang bayangkan!

Kau di tengah kami,

begitu dekat di dalam kami.

Misteri, tak terbatas!

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tuhan Mahakuasa s'lesaikan peng'lolaan-Nya.

Dia Raja yang berjaya atas s'mesta.

Segala hal ada di tangan-Nya.

Semua orang bersujud,

serukan nama Tuhan, Sang Mahakuasa!

Lewat firman Tuhan, semuanya diselesaikan-Nya.

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Woah, yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

dari "Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru"