Belum ada di sini. Tambahkan sekarang!

Lagu Rohani Kristen 2020 - Segala Misteri Telah Terungkap

Lagu-lagu Pujian Gereja 681  2020-07-08

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tak perlu mencari,

kar'na pribadi-Mu nyata,

Kau-lah misteri yang terungkap,

Kau-lah Tuhan yang hidup,

jumpai kami;

lihat pribadi-Mu ialah

lihat s'mua misteri dunia roh.

Tiada yang bayangkan!

Kau di tengah kami,

begitu dekat di dalam kami.

Misteri, tak terbatas!

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tuhan Mahakuasa s'lesaikan peng'lolaan-Nya.

Dia Raja yang berjaya atas s'mesta.

Segala hal ada di tangan-Nya.

Semua orang bersujud,

serukan nama Tuhan, Sang Mahakuasa!

Lewat firman Tuhan, semuanya diselesaikan-Nya.

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Tuhan Mahakuasa yang adil—Mahakuasa!

Dalam-Mu, tiada yang tersembunyi.

S'tiap misteri, sejak dulu sampai s'lamanya,

yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

Woah, yang tak terungkapkan,

dalam-Mu nyata dan jelas.

dari "Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru"

Ketika bencana melanda, bagaimana seharusnya kita orang Kristen menghadapinya? Anda diundang untuk bergabung dengan pertemuan online kami, di mana kita dapat menyelidiki bersama dan menemukan jalannya.
Hubungi kami via Whatsapp
Hubungi kami via Messenger