Belum ada di sini. Tambahkan sekarang!

Lagu Rohani Kristen 2020 - Penghakiman di Akhir Zaman adalah Karya untuk Mengakhiri Zaman

Lagu-lagu Pujian Gereja 0  2020-06-26

Lagu Rohani Kristen 2020 - Penghakiman di Akhir Zaman adalah Karya untuk Mengakhiri Zaman


Akhir zaman tak s'perti

Zaman Anug'rah dan Taurat,

karya akhir zaman 'tuk bangsa di luar Israel,

menaklukkan m'reka di depan Tuhan,

agar kemuliaan-Nya p'nuhi s'mesta,

makhluk bumi teruskan kemuliaan-Nya

ke s'mua bangsa dan generasi,

agar makhluk di bumi, di surga

lihat kemuliaan Tuhan yang Dia p'roleh.


Karya akhir zaman ialah penaklukan,

akhir dari kes'luruhan zaman,

akhir dari rencana peng'lolaan Tuhan,

dan akhir dari pend'ritaan manusia di bumi.


Karya akhir zaman

bukan petunjuk hidup,

atau bawa s'mua manusia ke zaman baru.

Itu tak berarti bagi rencana

peng'lolaan-Nya dan keb'radaan manusia.

Karya-Nya berlangsung enam ribu tahun.

'Kan tiada lagi cengkam si jahat.


Karya akhir zaman ialah penaklukan,

akhir dari kes'luruhan zaman,

akhir dari rencana peng'lolaan Tuhan,

dan akhir dari pend'ritaan manusia di bumi.


Waktunya habis, Tuhan 'kan kalahkan Iblis

dan 'kan ambil kembali kemuliaan-Nya

dan jiwa-jiwa yang jadi milik-Nya.

Ini akhir karya-Nya di bumi.


Maka Dia tak 'kan jadi daging lagi,

Roh-Nya tak 'kan lagi bekerja di bumi.

Dia 'kan ciptakan ulang umat manusia,

suatu umat yang kudus, kota-Nya yang setia.


Karya akhir zaman ialah penaklukan,

akhir dari kes'luruhan zaman,

akhir dari rencana peng'lolaan Tuhan,

dan akhir dari pend'ritaan manusia

di bumi, di bumi, di bumi, di bumi.


dari "Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru"