Belum ada di sini. Tambahkan sekarang!

Lagu Rohani Kristen 2020 - Mengapa Manusia Selalu Banyak Menuntut Tuhan?

Lagu-lagu Pujian Gereja 948  2020-08-26

Lagu-Lagu Penyembahan dan Pujian

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOHzYKj1Xg9Wvnrv_PtZmMUC2Yd0OZwSq

Menghadapi apa pun, orang 'kan

s'lalu jaga kepentingannya,

s'lalu perhatikan daging m'reka,

berdalih agar tak disalahkan.

M'reka s'mua tak punya kebenaran,

bertindak 'tuk puaskan dagingnya,

hanya pikirkan prospek sendiri,

dengan egois mengklaim rahmat Tuhan.

Dalam doa dan pers'kutuan,

yang m'reka kejar dan inginkan,

m'reka tuntut Tuhan b'ri berkat.

Ini kar'na sifat manusia.

Mengapa manusia menuntut Tuhan?

Ini bukti sifat s'rakah m'reka

dan tak bernalar di depan Tuhan.

Ya, tak bernalar di depan Tuhan.

Orang yang banyak menuntut Tuhan

buktikan m'reka tak bernalar.

M'reka menuntut atau cari

alasan demi diri mereka,

dan bertindak tanpa nalar.

Bukti m'reka p'nuh nalar Iblis,

"S'mua pikirkan diri sendiri,

dan setan memangsa yang tertinggal."

Apa arti banyaknya tuntutan manusia?

Itu bukti Iblis t'lah m'rusak m'reka,

dan meski m'reka percaya Tuhan,

tak perlakukan Dia s'bagai Tuhan.

Mengapa manusia menuntut Tuhan?

Ini bukti sifat s'rakah m'reka

dan tak bernalar di depan Tuhan.

Ya, tak bernalar di depan Tuhan.

Kau memang tampak ikut Tuhan,

tapi sikapmu kepada-Nya,

pandanganmu dan dalam banyak hal,

kau tak menganggap-Nya Sang Pencipta.

Mengapa manusia menuntut Tuhan?

Ini bukti sifat s'rakah m'reka

dan tak bernalar di depan Tuhan.

Ya, tak bernalar di depan Tuhan,

di depan Tuhan.

dari "Ikuti Anak Domba dan Nyanyikan Lagu Baru"

#LaguRohaniKristen

Ketika bencana melanda, bagaimana seharusnya kita orang Kristen menghadapinya? Anda diundang untuk bergabung dengan pertemuan online kami, di mana kita dapat menyelidiki bersama dan menemukan jalannya.
Hubungi kami via Whatsapp
Hubungi kami via Messenger